Helse med hjertet

Lukas Stiftelsen er en ideell og diakonal stiftelse som eier og driver helsevirksomheter og skoler i Trøndelag og Indre Østfold. Lang erfaring, høy kompetanse, nærhet til brukergruppene og utvikling av nye helse- og utdanningstjenester det er behov er noen av våre kjennetegn. Vi jobber altså med menneskers helse og utdanning av nye hender og hoder til helsevesenet. Da sier det seg selv at alt vi gjør, må være faglig begrunnet, basert på oppdatert kompetanse og anerkjente behandlingsmetoder. Kunnskap og faglig refleksjon er derfor naturlig og viktige elementer i utviklingsarbeidet i alle våre virksomheter. Samtidig er vi litt mer opptatt av hele mennesket, litt mer opptatt av varme og nestekjærlighet. Litt mer opptatt av helse med hjertet – ikke i stedet for, men i tillegg til det fysiske og faglige korrekte. Alle vi som jobber her, er overbevist om at en slik tilnærming bidrar positivt til menneskers evne til å møte og leve med sine egne helseutfordringer.

 Ideell..

 

Lukas Stiftelsen er en ideell organisasjon; vi har ingen eier som skal ha avkastning på arbeidet vi gjør. Alt overskudd brukes
til utvikling og forbedring av tjenestene våre, og til utvikling av nye tjenester som dekker behov det offentlige eller kommersielle private aktører ikke tilbyr.

 Diakonal..


Ordet diakoni brukes tradisjonelt om alle former for sosialt arbeid drevet av kirken og basert på uegennytte og nestekjærlighet. Diakoni omfatter så mye mer enn sosialt arbeid basert på et
kristent fundament. Diakonalt arbeid omfatter å ta vare på skaperverket. Det handler om å slåss for rettferdighet for mennesker – uansett. Og det handler om å inkludere alle.