Sammen om helse, med hjertet

Lukas Stiftelsen er en ideell og diakonal stiftelse som eier og driver helse- og utdanningsinstitusjoner i Trøndelag og Østfold.  Diakonal fordi vi har et spesielt blikk rettet mot mennesker som har behov for verdige og gode helse- og utdanningstjenester. I handling kommer dette til syne gjennom inkluderende fellesskap, vern om skaperverket, nestekjærlighet og kamp for rettferdighet. Ideell fordi alt overskudd går til å fremme formålet; å hjelpe de i samfunnet vårt som trenger verdig omsorg og god utdanning. Gjerne gjennom at vi finner nye måter å hjelpe på- som kanskje ikke fanges opp av offentlig helsevesen.


Vi har leveranseavtaler med regionale foretak og kommuner. Vårt hovedkontor er i Malvik kommune ved Trondheim.

Klikk på logoen til den virksomheten du vil besøke: