Diakoni i praksis

Ordet diakoni brukes tradisjonelt om alle former for sosialt arbeid drevet av kirken og basert på uegennytte og nestekjærlighet. Diakoni omfatter mye mer enn omsorg og sosialt arbeid basert på et kristent fundament. Diakonalt arbeid omfatter å ta vare på skaperverket. Det handler om å slåss for rettferdighet for mennesker – uansett.  Og det handler om å inkludere alle.


I en verden hvor sosial urettferdighet, fattigdom, utenforskap og menneskeskapt ødeleggelse av skaperverket ikke er mulig å overse, er diakoni – i sin bredeste og mest komplette forstand – viktigere enn noensinne.