Ideell og diakonal virksomhet

Som ideell virksomhet er Lukas Stiftelsen en non-profit organisasjon. Lang erfaring, høy kompetanse, nærhet til brukergruppene og et stort engasjement kjennetegner mange ideelle virksomheter.
Diakoni er Kirkens omsorgstjeneste og kjennetegnes av praktisk handling.