fellesskap

Bli en av oss!

Alle trenger vi å bli sett, forstått og tatt vare på. Mennesker i en ekstra utfordrende fase i livet trenger det samme – bare i enda større grad. 

Dette er den viktigste daglige ambisjonen for alle oss som jobber i Lukas Stiftelsen – å se, forstå og ta vare på våre medmennesker på deres premisser, slik at dagene føles litt lysere. Det gjelder enten vi jobber med mennesker med psykiske lidelser, rus, rehabilitering, eldreomsorg – eller for den saks skyld utdanning av nye hender og hoder til helsevesenet.


«Dere virker oppriktig interessert om vi vil ha en prat,  og dere er hjertelig til stede uten å være pågående»


Stilling ledig

Er du vår nye direktør ved Skjelfoss Psykiatriske Senter?

Vi søker en modig og synlig direktør med gjennomføringskraft, som ser virksomhetens potensial og muligheter. 

Sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere skal du skape innovasjon og utvikling av våre tjenester innen psykisk

helsevern, rusbehandling og TSB. Vi ønsker oss en engasjert direktør som profilerer Lukas Stiftelsen og Skjelfoss Psykiatriske Senter med troverdighet, skaper tillit i samarbeidsrelasjoner og har mot til å utfordre når det er nødvendig. Som direktør for Skjelfoss Psykiatriske Senter bidrar du med din strategiske kompetanse i Lukas Stiftelsen sin hovedledelse, en stiftelse med vekstambisjoner innen helse og utdanning. Vi tilbyr en meningsfull jobb til deg som har en sterk motivasjon til å jobbe i en ideell, diakonal stiftelse med et viktig samfunnsoppdrag.


Søk her

Helse med hjertet

Vi jobber altså med menneskers helse. Da sier det seg selv at alt vi gjør, må være faglig begrunnet, basert på oppdatert kompetanse og anerkjente behandlingsmetoder. Kunnskap og faglig refleksjon er derfor naturlig og viktige elementer i utviklingsarbeidet i alle våre virksomheter. Men samtidig er vi antakelig litt mer opptatt av hele mennesket. Litt mer opptatt av varme og nestekjærlighet. Litt mer opptatt av helse med hjertet – ikke i stedet for, men i tillegg til det fysiske og faglige korrekte. 


"Jeg har blitt frisk fordi jeg har fått så mye omsorg og kjærlighet"


Alle vi som jobber her, er overbevist om at en slik tilnærming bidrar positivt til menneskers evne til å møte og leve med sine egne helseutfordringer.

En ideell organisasjon – 

ikke en velferdsprofitør

Lukas Stiftelsen er en ideell organisasjon; vi har ingen eier som skal ha avkastning på arbeidet vi gjør. Alt overskudd brukes til utvikling og forbedring av tjenestene våre, og til utvikling av nye tjenester som dekker behov det offentlige eller kommersielle ikke tilbyr.

Og nettopp denne genuine interessen for og evnen til å utvikle tjenester til smale brukergrupper har vært sentralt for ideelle organisasjoner som vår langt tilbake i tid. Basert på livssyn, ideologi og genuin interesse for målgruppene – helt uten profittmotiv. Et godt eksempel på dette er Lukas Hospice, der mennesker i livets siste fase både får smertelindring, godt stell og hjelp med åndelige og eksistensielle spørsmål. 


 Stilling ledig

 Skjelfoss Psykiatriske Senter trenger ditt kloke lederskap

Vi søker en modig og synlig direktør med gjennomføringskraft, som ser virksomhetens potensial og muligheter. Sammen med høyt kvalifiserte medarbeidere skal du skape innovasjon og utvikling av våre tjenester innen psykisk helsevern, rusbehandling og TSB. Vi ønsker oss en engasjert direktør som profilerer Lukas Stiftelsen og Skjelfoss Psykiatriske Senter med troverdighet, skaper tillit i samarbeidsrelasjoner og har mot til å utfordre når det er nødvendig. Som direktør for Skjelfoss Psykiatriske Senter bidrar du med din strategiske kompetanse i Lukas Stiftelsen sin hovedledelse, en stiftelse med vekstambisjoner innen helse og utdanning. Vi tilbyr en meningsfull jobb til deg som har en sterk motivasjon til å jobbe i en ideell, diakonal stiftelse med et viktig samfunnsoppdrag.

Søk her

 Diakoni i praksis 


Ordet diakoni brukes tradisjonelt om alle former for sosialt arbeid drevet av kirken og basert på uegennytte og nestekjærlighet. Diakoni omfatter mye mer enn omsorg og sosialt arbeid basert på et kristent fundament. 


Diakonalt arbeid omfatter å ta vare på skaperverket. Det handler om å slåss for rettferdighet for mennesker – uansett. Og det handler om å inkludere alle. 


I en verden hvor sosial urettferdighet, fattigdom, utenforskap og menneskeskapt ødeleggelse av skaperverket ikke er mulig å overse, er diakoni – i sin bredeste og mest komplette forstand – viktigere enn noensinne. 

RESPEKT 

Vi anerkjenner at vi er forskjellige, og er opptatt av å se hverandres styrker.

TILLIT

Vi har tiltro til hverandre, og samhandler med utgangspunkt i at vi tror på det den andre sier og gjør.  

MOT

Vi utfordrer hverandre og har mot til å stille ubehagelige og utfordrende spørsmål.

Våre virksomheter

Lukas Stiftelsen, en ideell diakonal stiftelse som eier og driver helsevirksomheter og skoler i Trøndelag og Østfold.