Helse med hjertet

Oppdatert kompetanse og anerkjente behandlingsmetoder er en selvfølge – alt vi gjør, er faglig begrunnet. Vi skal i alle tjenester og tilbud se hele mennesker og deres behov. For oss er det Helse med hjertet!

Les mer om oss

Med gode prinsipper i bunnen

Helhetlig omsorg

Vi jobber for å gjøre dagene lysere for både pasienter og pårørende. Det gjelder om vi jobber med psykiske lidelser, rus, rehabilitering og eldreomsorg – eller med utdanning av fremtidens helsearbeidere.

Ideell aktør

Siden 1903 har vi vært opptatt av å behov rundt oss og svarer ut disse. Vi re-investerer frie midler i tjenester og innovasjon for å oppfylle vårt viktige samfunnsansvar. Lukas Stiftelsen har sluttet seg til hovedorganisasjons Virkes bransjestandard for ideell velferd.

Diakoni i praksis

Diakonalt arbeid er å ta vare på skaperverket. Det handler om å se og inkludere alle – og akseptere dem for den de er. Nestekjærlighet er derfor utgangspunkt for alt vi gjør!

Våre tilbud og virksomheter

Videregående skole

Videregående skole plassert på Rotvoll i Trondheim kommune. Se link for mer informasjon

Fagskole

Fagskoletilbud som tilbys både desentralisert og på Rotvoll i Trondheim kommune. Se link for mer informasjon

Psykisk helsevern

Bredt spekter av tjenester i både Trøndelag og på Østlandet. Se linker for mer informasjon

TSB

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Skjelfoss psykiatriske senter. Se link for mer informasjon

Eldreomsorg

Sykehjem og bofelleskap på Sparbu i Steinkjer kommune. Se link for mer informasjon

Rehabilitering

Spesialisthelsetjenestetilbud plassert på Malvik. Se link for mer informasjon

Tvungen omsorg

Tilbud i samarbeid med St. Olavs hospital plassert på Malvik. Se link for mer informasjon

Storkjøkken

Storkjøkken med mulighet for catering plassert på Malvik. Se link for mer informasjon

Bo- og omsorgstilbud

Tilpassede bo- og omsorgstjenester til mennesker med sammensatte livsutfordringer

Stilling ledig

Vi er alltid på utkikk etter nye engasjerte medarbeidere.

Jobb hos oss