Lukas stiftelsens historie

Lukas Stiftelsen ble etablert av Andreas Wangberg i 1903 for evangelisering og senere helsearbeid blant den samiske befolkningen i Nord-Troms og Finnmark. Sønnen Enok Wangberg overtok i 1930.

Mot slutten av andre verdenskrig endres stiftelsens formål og oppdrag når det oppstår stor nød som følge av tvangsevakueringen og nedbrenningen av Finnmark. Stiftelsen endres fra en evangeliserende bevegelse til å drive diakonale helsevirksomheter.

Det første sykehjemmet ble etablert i 1945 med kjøpet av Fagerli hotell og gård på Malvik.

I dag eier og driver vi 3 helsevirksomheter og har 2 skoletilbud, videregående skole og høyere yrkesfagskole