Bærekraft

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling ble første gang lansert i Bruntlandkommisjonens sluttrapport «Our Common Future» allerede i 1987. Som ideell diakonal stiftelse står Lukas Stiftelsen i en enda lengre tradisjon. Vi har et ansvar for å verne skaperverket og forvalte dette på best mulig måte – til jordens og samfunnets beste. Vi tror ikke det er enkelt. Men bærekraft må gjennomsyre alt vi gjør og hvordan vi tenker. Da kan vi skape endring!

Dame med ryggsekk ser utover brygger

Aktiv samfunnsrolle

Lukas Stiftelsen har en viktig samfunnsrolle innen helse og utdanning. Vi identifiserer behov rundt oss og svarer ut disse gjennom anbud eller mer proaktiv etablering. Samtidig re-investerer vi våre frie midler i tjenester og innovasjon. Alt dette for å oppfylle vårt samfunnsansvar.

Leger står samlet i prat

Ansatte

Vår viktigste og mest kritiske ressurs er våre ansatte. Gjennom det arbeidet de gjør. Hver time i døgnet. Hver dag. Overfor hver pasient, pårørende og elever/student. - På vegne av våre oppdragsgivere. Til beste for samfunnet rundt oss.

Skog sett ovenfra med store fotavtrykk

Klima og miljø

Det er spor etter oss gjennom de virksomhetene vi driver og de ressursene vi forbruker. Gjennom alle små og store gjøremål. På kjøkkenene våre når maten lages, når lyspærer skiftes, kontrakter vi skriver med våre underleverandører eller når deler på en maskin ikke virker lenger

  • 3 God helse og livskvalitet
  • 4 God utdanning
  • 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
  • 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
  • 17 Samarbeid for å nå målene

Vårt arbeid

Våre strategier og arbeidet med bærekraft bygger på FNs Bærekraftsmål. I tråd med våre vedtekter tilbyr vi helse – og utdanningstjenester (FN mål 3 og 4). Vi er en arbeidsgiver som slipper til flere i arbeidslivet og ivaretar våre ansatte på best mulig måte (FN mål 8). Arbeider aktivt med innovasjon for å kunne gjøre mer med mindre ressurser (FN mål 12). Bidrar til å løse samfunnets utfordringer gjennom langsiktige partnerskap (FN mål 17).