Våre tilbud og virksomheter

Lukas Stiftelsen eier og driver tre helsevirksomheter og to skoletilbud.

Videregående skole

Videregående skole plassert på Rotvoll i Trondheim kommune. Se link for mer informasjon

Fagskole

Fagskoletilbud som tilbys både desentralisert og på Rotvoll i Trondheim kommune. Se link for mer informasjon

Psykisk helsevern

Bredt spekter av tjenester i både Trøndelag og på Østlandet. Se linker for mer informasjon

TSB

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Skjelfoss psykiatriske senter. Se link for mer informasjon

Eldreomsorg

Sykehjem og bofelleskap på Sparbu i Steinkjer kommune. Se link for mer informasjon

Rehabilitering

Spesialisthelsetjenestetilbud plassert på Malvik. Se link for mer informasjon

Tvungen omsorg

Tilbud i samarbeid med St. Olavs hospital plassert på Malvik. Se link for mer informasjon

Storkjøkken

Institusjonskjøkken og catering plassert på Malvik. Se link for mer informasjon

Bo- og omsorgstilbud

Tilpassede bo- og omsorgstjenester til mennesker med sammensatte livsutfordringer

Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med det offentlige om de helse og utdannings-tjenestene vi tilbyr. Vårt mål er å være en attraktiv samarbeidspartner også i årene fremover. Her er noen av våre samarbeidspartnere de siste årene:

Helse

Utdanning