Om oss

Lukas Stiftelsens formål og art

Formål

Lukas Stiftelsen har som formål å hjelpe mennesker gjennom sitt diakonale arbeid.
Virksomheten skal bygge på det kristne menneskesyn, faglig kvalitet og en omsorg
som også tar menneskets trosdimensjon på alvor.

Dette gjøres bl. a. ved å:

  • møte mennesker i deres aktuelle livssituasjon
  • gi pasientene kvalifisert hjelp og en styrket opplevelse av egenverdi
  • gi tilbud til mennesker som har behov for hjelp til livsmestring
  • fremme kristen omsorg for mennesket, slik det er forankret i Guds ord.


Virksomhetens art

Lukas Stiftelsens virksomheter innbefatter

  • diakonalt arbeid gjennom helsevirksomheter, utdanningstilbud, kursvirksomhet, sjelesorg og annen virksomhet som fremmer stiftelsens hovedmål
  • samarbeid med andre organisasjoner, kirker og trossamfunn
  • brukermedvirkning