Betania Malvik utvider tilbudet innen arbeidsrettet rehabilitering, og vi etablerer et nytt tilbud innen psykisk helsevern. Dette skal ikke være en "fabrikk", men et faglig miljø som setter pasienter og ansatte i sentrum.

 

Vi er opptatt av kvaliteten på behandlingen. Ansatte vil få rom for faglig utvikling og fordypning, og vi etablerer team som jobber godt sammen. Stikkord:

 

• Mulig å bruke mer tid til hver enkelt pasient

• Kunnskapsbasert tilnærming til behandling

• Frihet til å skape egen arbeidshverdag

Søk her!

Sammen om helse, med hjertet

 

Lukas Stiftelsen er en privat, ideell og diakonal stiftelse som eier og driver helseinstitusjoner innen rehabilitering og geriatri i Trøndelag og psykiatri i Østfold. Vi har leveranseavtaler med regionale foretak og kommuner. Lukas Stiftelsen driver også utdanning innen videregående opplæring og fagskole. Vårt hovedkontor er i Malvik kommune ved Trondheim.

Klikk på logoen til den virksomheten du vil besøke: