Lukas Stiftelsens historie

 

Fra Bibelmisjon til diakoni -  gjennom mer enn 100 år  

Lukas Stiftelsen har en lang historie. Det begynte med at en mann fikk en visjon om å spre Bibelen til den samiske befolkningen i nord. Etter hvert utviklet det seg til en misjons- og evangeliseringsbevegelse, og derfra til en diakonal organisasjon. 

Lukas Stiftelsens virke gjennom mer enn 100 år  handler både om oppgangs- og motgangstider, om gleder og skuffelser, om visjoner og byråkrati.

I dag eier og driver vi 3 helsevirksomheter og har 2 skoletilbud, videregående skole og høyere yrkesfagskole