Lukas Stiftelsens historie

Det er kommet ut en bok om Lukas Stiftelsens 100 årige historie:

Fra Bibelmisjon til diakoni - med Lukas Stiftelsen gjennom mer enn 100 år av Nils Petter Enstad

Det begynte med at en mann fikk en visjon om å spre Bibelen til den samiske befolkningen i nord. Etter hvert utviklet det seg til en misjons- og evangeliseringsbevegelse, og derfra til en diakonal organisasjon. Les fortellingene om Lukas Stiftelsens virke gjennom mer enn 100 år. Det er fortellinger om oppgangs- og motgangstider, om gleder og skuffelser, om visjoner og byråkrati

Den kan kjøpes fra vårt hovedkontor i Malvik.