Hva skjer rundt omkring i konsernet? Bli med en rask tur Lukas Stiftelsen rundt Skolene våre er godt etablert i Trondheim og har gjennomført et kalenderår i de nye
lokalene. Vi opplever økt oppmerksomhet, interesse og elevtilgang og jobber med utvidelse av fagtilbud både på
videregående og på Fagskolen. Også her er tenkningen - hva er det behov for og hva kan vi bidra med?

Skolene er blitt enda tettere knyttet til sin mor og helsevirksomhetene i den senere tiden, og vi ser spennende synergier og

relasjoner som utvikles på tvers.


 På Betania Sparbu blir antallet sykehjemsplasser redusert fra årsskiftet. Det gir utfordringer, men også store muligheter. Vi
har konstruktiv dialog med vertskommunen Steinkjer og nabokommunene om nye tilbud. I skrivende stund er ikke alle avtaler signert,

men det vil bli lys i de aller fleste vindu på Sparbu i 2019 også – i alle fall fra høsten! Da fylles
plan tre med sykehjemspasienter fra Inderøy.


 Betania Malvik har nå tre virksomhetsområder. Hovedkjøkkenet leverer matopplevelser av topp kvalitet. 

Arbeidsrettet rehabilitering jobber med å styrke arbeidsevne om utfordringen er plager med muskel og skjelett eller angst og depresjon. 

Fra juli har Lukas Hospice sørget for at mange har fullført livet med verdighet og ro. Vi vokser på Malvik og optimismen er tilbake.


 På Skjelfoss har vi gjennomført et driftsår med TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) og vi har fått på plass ny enhetsleder. De viktige
områdene psykisk helsevern og Bo- og omsorgstjenestene er også omorganisert noe og delvis fått nye ledere. Dette gjør oss godt rustet for å møte
enkeltmennesker på en god måte. Beklageligvis mister vi direktør Jon over nyttår, og jeg vil benytte anledningen til å takke ham for stor innsats.