Våre virksomheter

Skjelfoss Psykiatriske Senter

69 92 41 50


Betania Malvik

73 98 08 00 Arbeidsrettet rehabilitering

73 98 08 40 Lukas Hospice (døgnåpen)


Betania Sparbu

72 12 14 00


Lukas Videregående Skole

73 97 33 70


Lukas Fagskole

73 97 33 70