Stiftelsesstyret og valgkomite

Styret har 7 medlemmer og er øverste organ og eier av Lukas Stiftelsen. Styret velges på et årlig Samråd (stiftelsesforsamling) etter forslag fra en valgkomite.

Samrådet består av styret, ledelse og ansatte.

Stiftelsesstyret 2018/2019:
Jostein Solberg, Steinkjer - leder

Carl Reidar Solvang, Trondheim - nestleder

Johannes Sandstad, Kolvereid

Britt Egeland Gulbrandsen, Spydeberg

Simen Saxebøl, Knapstad

Jarle Solvang, Skjelfoss Psyk.senter - ansattes medlem
Marte Buan, Betania Sparbu - ansattes medlem

Signe Øye, Knapstad - 1. varamedlem
Inger Karin Brenne, Skogn - 2. varamedlem

Anita Lilleløkken, Betania Sparbu - ansattes varamedlem
Rune Frøysa, Skjelfoss Psyk.senter- ansattes varamedlem

Valgkomitè:
Solveig K. Bratseth, Trondheim
Jon Egil Kevnang, Skjelfoss Psyk. senter
Jan Frode Rønning, Betania Malvik