Stiftelsesstyret og valgkomite

Styret har 7 medlemmer og er øverste organ og eier av Lukas Stiftelsen. Styret velges på et årlig Samråd (stiftelsesforsamling) etter forslag fra en valgkomite.

Samrådet består av styret, ledelse og ansatte.

Stiftelsesstyret 2020/2021: 

Carl Reidar Solvang, Trondheim - leder

Marit Brandt Lågøyr, Asker - nestleder

Britt Marit Haga, Tananger

Simen Saxebøl, Knapstad

Marte Løvik, Trondheim

Mildrid Falkenhaug, Skjelfoss Psyk.senter - ansattes medlem
Tore Meland, Betania Malvik - ansattes medlem

Signe Øye, Knapstad - 1. varamedlem
Inger Karin Brenne, Skogn - 2. varamedlem

Marte Buan, Betania Sparbu - ansattes varamedlem for Tore Meland
Jarle Solvang, Skjelfoss Psyk.senter- ansattes varamedlem for Mildrid Falkenhaug

Valgkomitè:
Solveig K. Bratseth, Trondheim
Kjersti Viken, Betania Sparbu
Jan Frode Rønning, Betania Malvik