Stiftelsesstyret og valgkomite

Styret har 7 medlemmer og er øverste organ og eier av Lukas Stiftelsen. Styret velges på et årlig Samråd (stiftelsesforsamling) etter forslag fra en valgkomite.

Samrådet består av styret, ledelse og ansatte.

Stiftelsesstyret 2020/2021: 

Carl Reidar Solvang, Trondheim - leder

Marit Brandt Lågøyr, Oslo - nestleder

Johannes Sandstad, Kolvereid

Simen Saxebøl, Knapstad

Marte Løvik, Trondheim

Jarle Solvang, Skjelfoss Psyk.senter - ansattes medlem
Tore Meland, Betania Malvik - ansattes medlem

Signe Øye, Knapstad - 1. varamedlem
Inger Karin Brenne, Skogn - 2. varamedlem

Marte Buan, Betania Sparbu - ansattes varamedlem
Marie Myhre, Skjelfoss Psyk.senter- ansattes varamedlem

Valgkomitè:
Solveig K. Bratseth, Trondheim
Ingfrid Eggen Skogrand, Betania Malvik
Jan Frode Rønning, Betania Malvik