Trondheim Samtalesenter

Trondheim Samtalesenter tilbyr samtaler for mennesker som sliter med vanskelig tanker, følelser og livssituasjoner. Mange trenger et medmenneske å snakke fortrolig med, og det trenger ikke alltid være en psykolog. De har erfarne medarbeidere som har satt av tid til å prate med enkeltmennesker.

Lukas Stiftelsen er medeier i Trondheim Samtalesenter.

Les mer: http://www.trondheimsamtalesenter.no/